List of active policies

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuojaseloste - Privacy policy Privacy policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Ammattikorkeakoulun toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä ja Lahden ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.


Data protection refers to protecting the privacy of individuals when, for example, processing personal data. The operations of universities of applied sciences require collecting and storing personal data, and Lahti University of Applied Sciences is committed to comply legislation concerning the processing of personal data in its operations.


Käytänne kokonaisuudessaan

Suomeksi: https://www.lamk.fi/fi/tietosuoja

In English: https://www.lamk.fi/en/data-protection